ดาวน์โหลด ปพ.5 ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ภาค1/62

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งบางตำแหน่ง จึงแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

โดยที่สูตรต่างๆยังคงปกติเช่นเดิม ดังนั้ัน คุณครูอาจใช้ไฟล์เก่าที่มีแต่เดิมได้ โดยเข้าไปแก้ไข

ชื่อตำแหน่งให้ปัจจุบันก็ได้นะครับ รหัสผ่านใช้ตัวเดิมครับ

ขอบคุณครับ

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 พลศึกษา ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 พลศึกษา ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ไทย-อังกฤษ ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ไทย-อังกฤษ ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ศิลปะ ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 ศิลปะ ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง )

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s