ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561 (ข้อมูล ณ 10 ธ.ค.61)

 

เรียนคุณครูทุกท่าน

คุณครูสามารถดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561  ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ได้ตามสะดวกนะครับ กรณีมีปัญหาอุปสรรคประการใด โทร 083-3735495 ครูสมหมาย

M6_2561(2)

M5_2561(2)

M4_2561(2)

M3_2561(2)

M2_2561(2)

M1_2561(2)

โฆษณา

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค1/2561 ฉบับวันที่ี 10 มิ.ย.61

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน แจ้งการ อัพเดท ข้อมูลนักเรียนใหม่ ณ 1 ต.ค.61

รายชื่อนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 2561 ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561  จะใช้อ้างอิงตลอดภาคเรียนที่ 1/2561  จะปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งเพื่อรายงาน สพฐ. ในวันที่ 10 พ.ย. 2561

กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการเพิ่มเติมรายชื่อ แจ้งได้ที่ห้องทะเบียน 122                                   หรือโทร 083-3735495  (ครูสมหมาย)

M1_2561

M2_2561

M3_2561

M4_2561

M5_2561

M6_2561

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เว็บไซต์นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณครูสามารถ

เข้ามาดาวน์โหลด ได้ทั้ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียน

นอกเหนือ จากการเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โรงเรียน

ครูสมหมาย  (083 3735495 )

 

M6_2/2560

M5_2/2560

M4_2/2560

M3_2/2560

M2_2/2560

M1_2/2560

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ปพ.5 สำหรับ ภาคเรียนที่ 1 /2560

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เนื่องจากระบบ SGS ได้กำหนดให้มีการบันทึกคะแนนออกเป็น 4 ช่วงเวลา

งานทะเบียนจึงต้องปรับปรุงสูตรการคำนวณใน ปพ. 5 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

SGS และแจ้งให้คุณครูได้ดาวน์โหลดใหม่นะครับ

ขอบคุณครับ

ปพ 5 พลศึกษา ม4-6 ปี 60

ปพ 5 พลศึกษา ม1-3 ปี 60

ปพ 5 ศิลปะ ม4-6 ปี 60

ปพ 5 ศิลปะ ม1-3 ปี 60

ปพ 5 ไทย อังกฤษ ม4-6 ปี 2560

ปพ 5 ไทย อังกฤษ ม1-3 ปี 2560

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม4-6 ปี 2560

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม1-3 ปี 2560