ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2565 UPDATE 1 ต.ค. 65)

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

Advertisement

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย.63)

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 63 ซึ่งอาจยังมีเปลี่ยนได้ในบางห้อง บางสายชั้น โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะดังต่อไปนี้

  1. นักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และชั้น ม. 4 มีการขอย้ายแผนการเรียน
  2. นักเรียนเก่าขอลาออก
  3. นักเรียนย้ายเข้าจากสถานศึกษาอื่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องทะเบียนหรือโทรหานายทะเบียนได้ตรงนะครับ

M1_2563

M2_2563

M3_2563

M4_2563

M5_2563

M6_2563

 

 

 

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค 2 ปี 2562(มกราคม 2563)

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

รายชื่อนักเรียนชุดนี้ปรับปรุงข้อมูล ณ มกราคม 2563 คุณครูดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ตามสะดวก

สอบถามเพิ่มเติมกับครูสมหมายที่ เบอร์ 083 3735495

M1_2562_2

M2_2562_2

M3_2562_2

M4_2562_2

M5_2562_2

M6_2562_2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 62

เรียน    คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

คุณครูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 62 เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆได้ตามสะดวกนะครับ        หากพบเห็นปัญหาหรือความบกพร่องใดๆ คุณครูแจ้งได้ทันทีกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือโทร  083 3735495 ครูสมหมาย

ขอบคุณครับ

12 มิ.ย.2562

อัพเดทล่าสุด มีนักเรียนย้ายห้อง จาก 4/10 มา 4/9 จำนวน 1 คน ณ วันที่ 10 ก.ค.2562

M6_2562(อัพเดท 6 ส.ค.62)

M5_2562(10 มิ.ย.62)

M4_2562 (อัพเดท 6 ส.ค.62)

M3_2562(10 มิ.ย.62)

M2_2562(10 มิ.ย.62)

M1_2562(10 มิ.ย.62)

 

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561 (ข้อมูล ณ 10 ธ.ค.61)

 

เรียนคุณครูทุกท่าน

คุณครูสามารถดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561  ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ได้ตามสะดวกนะครับ กรณีมีปัญหาอุปสรรคประการใด โทร 083-3735495 ครูสมหมาย

M6_2561(2)

M5_2561(2)

M4_2561(2)

M3_2561(2)

M2_2561(2)

M1_2561(2)

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค1/2561 ฉบับวันที่ี 10 มิ.ย.61

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน แจ้งการ อัพเดท ข้อมูลนักเรียนใหม่ ณ 1 ต.ค.61

รายชื่อนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 2561 ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561  จะใช้อ้างอิงตลอดภาคเรียนที่ 1/2561  จะปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งเพื่อรายงาน สพฐ. ในวันที่ 10 พ.ย. 2561

กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการเพิ่มเติมรายชื่อ แจ้งได้ที่ห้องทะเบียน 122                                   หรือโทร 083-3735495  (ครูสมหมาย)

M1_2561

M2_2561

M3_2561

M4_2561

M5_2561

M6_2561

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เว็บไซต์นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณครูสามารถ

เข้ามาดาวน์โหลด ได้ทั้ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียน

นอกเหนือ จากการเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โรงเรียน

ครูสมหมาย  (083 3735495 )

 

M6_2/2560

M5_2/2560

M4_2/2560

M3_2/2560

M2_2/2560

M1_2/2560

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ปพ.5 ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ภาค1/62

เรียน คุณครูประจำวิชาทุกท่าน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งบางตำแหน่ง จึงแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

โดยที่สูตรต่างๆยังคงปกติเช่นเดิม ดังนั้ัน คุณครูอาจใช้ไฟล์เก่าที่มีแต่เดิมได้ โดยเข้าไปแก้ไข

ชื่อตำแหน่งให้ปัจจุบันก็ได้นะครับ รหัสผ่านใช้ตัวเดิมครับ

ขอบคุณครับ

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 คณิต วิทย์ สังคม การงาน ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 พลศึกษา ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 พลศึกษา ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ไทย-อังกฤษ ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ไทย-อังกฤษ ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5ศิลปะ ม.ปลาย (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง)

ปพ.5 ศิลปะ ม.ต้น (ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง )